Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Kiszkowo, dnia 13.04.2018 r.

BUA.6733.3.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 13.04.2018 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w m. Gniewkowo, gm. Kiszkowo, na terenie działek nr ewid. 48 i 53, ark.2, obręb 0004 Gniewkowo, gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·         tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kiszkowo

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo,

·         tablica ogłoszeń wsi Gniewkowo

·         a/a

 

 

Załączniki

BUA.6733.3.2018 obwieszczenie (85.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-04-13 11:30:48
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-04-13 11:32:01
Ostatnia zmiana:2018-04-13 11:32:09
Ilość wyświetleń:81