Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Kiszkowo, dnia 10.11.2017 r.

BUA.6733.11.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Na podstawie art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 10.11.2017 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Sławno – Myszki na terenie działek nr ewid. 33 i 165, obręb Sławno, gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Bąkowski

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·        tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kiszkowo

·        strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo

·        tablica ogłoszeń wsi Sławno

·        a/a

 

Załączniki

obwieszczenie (85.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2017-11-10 12:27:40
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2017-11-10 12:29:20
Ostatnia zmiana:2017-11-10 12:29:39
Ilość wyświetleń:108