Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Kiszkowo, dnia 1 października 2015 r.

Rol. 6220.4.2015

                                                                                              Za dowodem doręczenia

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

            Informuję, że postępowanie z wniosku Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej Turostowo – Sroczyn nr 284011G gmina Kiszkowo,
woj. wielkopolskie
zostało zakończone.

Inwestor Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, pismem z dnia 17 września 2015 r., wycofał swój wniosek o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Turostowo – Sroczyn nr 284011G gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie i w takiej sytuacji organ administracji traci kompetencje do dalszego prowadzenia postępowania i wydania decyzji rozstrzygającej sprawę. W przedmiotowej sprawie zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania.

       Zgodnie z art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz złożyć uwagi i wnioski  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kiszkowie przy ul. Szkolnej 2, pokój nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                                          /-/ Tadeusz Bąkowski

 

 

Załączniki

Zawiadomienie-obwieszczenie (156.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2015-10-01 12:52:18
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2015-10-01 12:53:17
Ostatnia zmiana:2015-10-01 12:53:20
Ilość wyświetleń:486