Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Olekszynie

 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Kiszkowo ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Olekszynie obręb Łagiewniki Kościelne.


I. Oznaczenie nieruchomości :


Nieruchomość położona jest w miejscowości Olekszyn obręb Łagiewniki Kościelne , oznaczona jako działka numer 48/1 o powierzchni 0,2183 ha, w tym : grunty orne klasy III b - 0,0712 ha, klasy IVa – 0,0766 ha i klasy V – 0,0705 ha.,

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi : 1,0 kwintal żyta

Minimalne postąpienie wynosi : 0,1 kwintala żyta

Wadium wynosi : 10,00 zł


II. Wyżej wymieniona nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolnicze na okres do 3 lat.


III. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2015r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie ul. Szkolna 2, sala nr 4.


IV. W przetargu uczestniczyć mogą wyłącznie rolnicy, zamieszkali na terenie gminy Kiszkowo.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków.

Oferty pisemne należy złożyć w opisanej, zaklejonej kopercie do dnia 7.09.2015r. ( sekretariat Urzędu Gminy ).


V. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w podanej wysokości na konto 48 9065 006 0050 0500 0273 0025 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie najpóźniej na 3 dni przed datą przetargu. ( do dnia 7 września 2013r. ) Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg na dzierżawę zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy a pozostałym uczestnikom po jego zakończeniu.


VI. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie ogłoszona nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.


VII. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiszkowo, pokój nr 18, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 61/429-70-23.
Kiszkowo, dnia 10 sierpnia 2015r.


Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Bąkowski


Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2015-08-12 14:26:19
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2015-08-12 14:27:58
Ostatnia zmiana:2015-08-12 14:28:15
Ilość wyświetleń:447