Zamknij okno Drukuj dokument

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Symbol:
5010

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316)


Opłaty:
Za czynności nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi:
3 dni.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gnieźnie w terminie 3 dni od doreczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo.Uwagi:
Wniosek o o wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców powinien zawierać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Dokumenty
  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (wymagany)

  • kserokopia dowodu osobistego (wymagany)

  • pisemna deklaracja (wymagany) podać należy obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP


Załączniki

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (125.1kB)    
Pismena deklaracja aktualna (72.3kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2003-07-14 12:07:17
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2018-06-08 12:47:32
Ilość wyświetleń:1282