GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE KISZKOWO
PO 1 LIPCA 2013 R.

  #kosz recykling     PSK  
      

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca Gmina Kiszkowo przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniona została firma:

Remondis Sanitech sp. z o.o. 
 ul. Skocka 13A,
62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 07 04
która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy.Niniejszy informator przedstawia sposób postępowania z odpadami w nowym systemie.
      
 

Niniejszy informator przedstawia sposób postępowania
z odpadami w nowym systemie.

 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
DEKLARACJE, PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 61 429 70 13 postępowanie z odpadami  
Referat Podatków tel. 61 429 70 16 deklaracje, płatności, rozliczenia

lub wysyłając zapytanie na skrzynkę: odpady@kiszkowo.pl

   

Na skróty:

Deklaracja
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych
Lokalizacja punktów PSZOK
Godziny otwarcia GPSZOK
Regulamin urzymania czystości i porządku w gminie - tekst ujednolicony
Sprawozdanie Wójta gospodarka odpadami za 2013
Sprawozdanie Wójta gospodarka odpadami za 2014
Analiza stanu gospodarki odpadami gmina Kiszkowo za 2013
Analiza stanu gospodarki odpadami gmina Kiszkowo za 2014
Analiza stanu gospodarki odpadami gmina Kiszkowo za 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami gmina Kiszkowo za 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami gmina Kiszkowo za 2017
Analiza stanu gospodarki odpadami gmina Kiszkowo za 2018
Analiza stanu gospodarki odpadami gmina Kiszkowo za 2019