Projekt uchwały będzie podlegał zatwierdzeniu podczas XIX posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo.