<>

 

    

Powierzchnia gminy – 114,58 km2.

 

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w gminie Kiszkowo - 5427.

 

 

WYKAZ ILOŚCIOWY MIESZKAŃCÓW

      

                     STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

 

Miejscowość

Razem

1. BERKOWO

101

 

2. BRUDZEWKO

25

 

3. CHARZEWO

188

 

4. DARMOSZEWO

5

 

5. DĄBRÓWKA KOŚCIELNA

189

 

6. GNIEWKOWO

57

 

7. GŁĘBOKIE

102

 

8. IMIOŁKI

46

 

9. KAMIONEK

49

 

10. KARCZEWKO

145

 

11. KARCZEWO

76

 

12. KISZKOWO

1183

 

13. ŁAGIEWNIKI KOŚCIELNE

334

 

14. ŁUBOWICE

25

 

15. ŁUBOWICZKI

54

 

16. MYSZKI

103

 

17. OLEKSZYN

116

 

18. RYBIENIEC

96

 

19. RYBNO WIELKIE

779

 

20. SKRZETUSZEWO

259

 

21. SŁAWNO

485

 

22. SROCZYN

201

 

23. TUROSTOWO

372

 

24. TUROSTÓWKO

44

 

25. UJAZD

159

 

26. WĘGORZEWO

203

 

27. WOLA ŁAGIEWNICKA

31

 

Razem:

5427