<>

 

Miejscowość Kiszkowo leży w północno-zachodniej części gminy Kiszkowo, znajdującej się w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim. W skład gminy wchodzi 21 sołectw i 27 miejscowości.
Gmina Kiszkowo ma obszar 114,58 km2, w tym:
- użytki rolne - 80%,
- użytki leśne - 8%.
Gmina stanowi 9,13% powierzchni powiatu gnieźnieńskiego.
 
Gmina ma charakter typowo rolniczy. Jej część zachodnia leży w obrębie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i ten obszar przeznaczony jest pod rekreację i turystykę z możliwością zabudowy mieszkaniowej. Obszar od strony wschodniej i południowo-wschodniej leży w obrębie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Centralnym miejscem Parku na terenie gminy są Pola Lednickie w Imiołkach z Bramą III Tysiąclecia.
Przez obszar gminy prowadzi ścieżka rowerowo - dydaktyczna. Jej trasa prowadzi drogami polnymi z Kiszkowa przez Turostowo, Turostówko do rezerwatów "Klasztorne Modrzewie" i "Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko".