OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Karczewko, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w dniu

 

17 października 2013 roku o godzinie 19.00.

 

Dla ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

O ile w wyznaczonym terminie tj. 17.10.2013 o godz. 19.15 nie będzie wymaganej osobistej obecności liczby mieszkańców, wybory zostaną przeprowadzone w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. W związku z tym wyznacza się również drugi termin zebrania wiejskiego na dzień

 

17 października 2013 roku o godzinie 19.30.

 

gdyby zebranie w pierwszym terminie nie mogło się odbyć z przyczyn braku wymaganej obecności.

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

(Tadeusz Bąkowski)