GMINA KISZKOWO
Rodzaj 
                                                                GW - Gmina Wiejska
Adres: 
                                                                ul. Szkolna 2
                                                                62-280 Kiszkowo
Kontakt:
                                                                tel. 061 429 70 10
                                                                fax 061 429 70 11
                                                                e-mail: ug@kiszkowo.pl

Strona WWW:                                     www.kiszkowo.plWÓJT GMINY:                                      Tadeusz Bąkowski

                                                                 tel. (0 61) 429 70 10
                                                                 kom. 501 554745
                                                                 email: wojt@kiszkowo.pl

 

SEKRETARZ GMINY:                           Radosław Występski

                                                                 tel. (061) 429 70 19
                                                                 kom. 503 732266
                                                                 email: sekretarz@kiszkowo.pl

 

SKARBNIK GMINY:                             Magdalena Wilkosz

                                                                  tel.(061) 429 70 15
                                                                  email: skarbnik@kiszkowo.pl


Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie O/Kiszkowo
Nr 17 9065 0006 0050 0500 0273 0001