Od 1 stycznia 2012 zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Zgodnie z nią Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji są oficjalnym źródłem prawa.

E-dzienniki są udostępnione nieodpłatnie do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie: www.rcl.gov.pl

Dziennik Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/

Monitor Polski: http://monitorpolski.gov.pl/

Wojewódzkie Dzienniki  Urzędowe: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActByPublisher.aspx