Szanowni Państwo!

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres danych podlegających udostępnieniu określone są w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. u. Nr 112 poz. 1198 ze zm.).

Zgodnie z ustawą informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiszkowie, a także nie były wyłożone lub wywieszone, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Urzędu Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub bezpośrednio do poszczególnych biur .