Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

5/2021

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej
nr
197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki:

nr 15, 16, 17, 18, 19/2, 20, 21/2, 19/1, 22 obręb Karczewo, gmina Kiszkowo,

nr 1, 64, 46, 45, 6/2, 20/2, 13 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo.

7

Znak sprawy

Rol. 6220.14.2020

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Kiszkowo

9

Data dokumentu

07 kwietnia 2021 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2,

62-280 Kiszkowo

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pok. nr 17, tel. 61 429 70 13

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

07.04.2021

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi