Budowa oświetlenia drogowego – chodnik w miejscowościach Węgorzewo i Sroczyn, gmina Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Link do postępowania na platformie miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4146aa55-67c2-4c1a-b14e-9a5bac2dd926

instrukcja użytkownika miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Najczęściej zadawane pytania miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje