Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XVI posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 16 marca 2020 r.

Protokół Nr XVI/20

z posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 16 marca 2020 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

RG.0002.3.2020

 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XVI sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Poinformował, że obrady Rady Gminy Kiszkowo są nagrywane. Powitał przybyłych radnych oraz zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego. W dalszej kolejności Przewodniczący oświadczył, że na posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

2)  Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

3)  Przyjęcie protokołu z XV Sesji.

4)  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

5)  Podjęcie uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę Nr XXII/590/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiszkowo, gmina Kiszkowo,

b)  w sprawie sprzedaży działki numer 34/39 położonej w Karczewku,

c)  zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023,

d)  zmieniająca uchwałę Nr XIII/90//19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

6)  Interpelacje i zapytania radnych.

7)  Wolne głosy i wnioski.

8)  Zakończenie.

Ad.2) Przewodniczący Rady poinformował, że z powodu nieobecności wójta Gminy na sesji konieczna jest zmiana porządku obrad (wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania wójta Gminy), po czym zarządził głosowanie. Głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Proponowany porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3) Protokół z XV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4.

Ad.4) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił Sekretarz Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

O godz. 9:08 radna Zuzanna Modrak opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy.

O godz. 9:09 radna Zuzanna Modrak wróciła na posiedzenie Sesji Rady Gminy.

Ad. 5) Podjęcie uchwał:                                                                              

a)     zmieniająca uchwałę Nr XXII/590/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiszkowo, gmina Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że podobna uchwała przyjęta na ostatniej sesji zawierała błąd redakcyjny (błędnie wskazano jeden z nowelizowanych przepisów). W nowej uchwale wskazuje się właściwy nowelizowany przepis oraz uchyla się uchwałę podjętą na sesji w lutym. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr XVI/116/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

b)     w sprawie sprzedaży działki numer 34/39 położonej w Karczewku

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wskazał, że sprzedaż przedmiotowej działki o powierzchni 0,0493 ha następuje w drodze bezprzetargowej i na wniosek użytkowników wieczystych. Radna Zuzanna Modrak spytała, gdzie znajduje się działka, na co sekretarz Gminy odpowiedział, że na ul. Osiedle Słoneczne. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała Nr XVI/117/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

c)     zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się przedsięwzięcia związane z budową sieci kanalizacyjnej w Sroczynie i Berkowie oraz sieci wodociągowej w Berkowie. Pozostałe zmiany WPF wynikają ze zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała Nr XVI/118/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

d)     zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wskazał, że zwiększa się dochody budżetu o 138.429,00 zł. Wydatki budżetu również zwiększa się o 138.429,00 zł. Następnie omówił, czynniki, które miały wpływ na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała Nr XVI/119/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 7) Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poprosił o złożenie ewentualnych interpelacji i zapytań w formie pisemnej.

Ad. 8) Wolne głosy i wnioski.

O godz. 9:23 radna Zuzanna Modrak opuściła posiedzenie Sesji Rady Gminy.

O godz. 9:24 radna Zuzanna Modrak wróciła na posiedzenie Sesji Rady Gminy.

Sekretarz Gminy przekazał następujące informacje:

a)     podziękował radnym za obecność na Sesji i przyjęcie uchwał,

b)    w związku z epidemią koronawirusa Urząd Gminy nadal pracuje nieprzerwanie    i zgodnie z wytycznymi władz centralnych,

c)     mimo nieobecności wójta Gminy w Urzędzie Gminy w tym tygodniu dalej pełni on nieprzerwanie swoją funkcję,

d)    obecni w Urzędzie Gminy pracownicy pracują rotacyjnie (pozostali pracownicy są „w odwodzie”; w przyszłym tygodniu nastąpi zmiana),

e)     w celu zachowania ostrożności interesanci mający do załatwienia sprawy niecierpiące zwłoki przyjmowani będą w korytarzu Urzędu Gminy (z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony dokumentów),

f)      zaapelował o powstrzymanie się od przebywania w zatłoczonych miejscach, zgłaszanie ewentualnych problemów (np. z zapewnieniem należytej opieki osobom starszym) pracownikom Urzędu Gminy oraz śledzenie komunikatów w mediach,

g)     poprosił o odebranie diety u pracownika obsługującego Biuro Rady.

Po wyczerpaniu dyskusji XVI posiedzenie Rady zakończono o godz. 9:28.

 

              Protokołowała                           Przewodniczył

       Angelika Frąckowiak                    Kazimierz Barańczak

         Radna Rady Gminy                Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

JR

 

Załączniki

Protokół Nr XVI (251.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 (118.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 5 (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 6 (165.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 7 (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 (165.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 9 (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 10 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 11 (11.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 12 (166.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 13 (882.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Juliusz Rumas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Juliusz Rumas
Data wprowadzenia:2020-03-25 14:17:29
Opublikował:Juliusz Rumas
Data publikacji:2020-03-25 14:23:43
Ostatnia zmiana:2020-03-25 14:23:46
Ilość wyświetleń:135
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij