Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Kiszkowo, dnia 10 października 2019 r.

Rol. 6220.8.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony

 

że na wniosek „JUTAR” Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki Spółka jawna, Łagiewniki Kościelne 3, 62-272 Łagiewniki Kościelne, z dnia 30 września 2019 r., data wpływu 02 października 2019 r., zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla ubojni trzody chlewnej JUTAR w Łagiewnikach Kościelnych, na działkach nr  208/1, 211/3, 209, 178/4, 217, 323, 208/2, 211/4 obręb Łagiewniki Kościelne, gmina Kiszkowo, toczące się z wniosku „JUTAR” Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki Spółka jawna, Łagiewniki Kościelne 3, 62-272 Łagiewniki Kościelne,
z dnia
20 maja 2019 r.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu, można zapoznać się w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Od wydanego postanowienia o zawieszeniu postępowania służy stronom odwołanie,
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zawiadomienie
przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski

 

Załączniki

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania (136.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Juliusz Rumas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Juliusz Rumas
Data wprowadzenia:2019-11-29 14:55:09
Opublikował:Juliusz Rumas
Data publikacji:2019-11-29 14:56:20
Ostatnia zmiana:2019-11-29 14:56:35
Ilość wyświetleń:120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij