Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2006

Uchwała Nr XXIX/164/05

Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 30 listopada 2005 r.

 

 

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1)      od

2)      od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,50 zł,

3)      od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                                                                8,58 ,

4)      od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                                                              3,65 ,

5)      od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

a)      budynków letniskowych                                                                                 6,17 zł,

b)      pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                         3,20 zł,

6)      od budowli - 2% ich wartości,

7)      od gruntów:

a)       od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                                               0,60 zł,

b)    od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   3,61 zł,

c)     od 1 m2 powierzchni gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych                                0,33 zł,

d)    od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                                 0,12 zł,

 

 

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a)      grunty, budynki i budowle zajęte na stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków oraz sieci i urządzenia kanalizacyjne  oraz wodociągowe,

b)      budynki i budowle stanowiące własność Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

c)      budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury, z wyjątkiem budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 3.

1.      Podatek od nieruchomości od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa przez Sołtysa lub płatny w kasie Urzędu Gminy albo na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2.      Wynagrodzenie inkasenta wynosi 4% od zainkasowanych kwot podatku.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             Kazimierz Barańczak

Załączniki

Uchwała Nr XXIX.164.05 (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kawecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kawecka
Data wprowadzenia:2005-12-08 09:12:57
Opublikował:Alicja Kawecka
Data publikacji:2005-12-08 09:55:35
Ostatnia zmiana:2006-12-07 09:15:54
Ilość wyświetleń:935
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij