Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z IX posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 29 lipca 2019 r.

Protokół Nr IX/19

z posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 29 lipca 2019 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

RG.0002.7.2019

 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył IX sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Poinformował, że obrady Rady Gminy Kiszkowo są nagrywane. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego i skarbnika Gminy Magdalenę Wilkosz oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. W dalszej kolejności Przewodniczący oświadczył, że na posiedzeniu Rady uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni byli radni: Grzegorz Kotecki (usprawiedliwiony) i Józef Kuszak. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 23 do protokołu.

2)  Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)  Przyjęcie protokołu z VIII Sesji.

4)  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od VIII Sesji.

5)  Podjęcie uchwał:

a)       zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019 2022,

b)       zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

6)  Interpelacje i zapytania radnych.

7)  Wolne głosy i wnioski.

8)  Zakończenie.

Ad.2) Porządek obrad został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3) Protokół z VIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5.

Ad. 4) Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 5) Podjęcie uchwał:                                                                              

a)     zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Magdalena Wilkosz, która wyjaśniła, że zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczy przede wszystkim wprowadzenia przedsięwzięcia – Transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Przedsięwzięcie wynika z przetargu przeprowadzonego na jego realizację. Ponadto zmieniają się kwoty dochodów i wydatków, co wynika ze zmian budżetu. Radni nie miel pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr IX/56/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

b)    zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Wprowadzenia do uchwały dokonała Magdalena Wilkosz, która wskazała, że zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 284.300,00 zł i ustala w wysokości 25.363.619,55 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 284.300,00 zł i ustala w wysokości 26.564.705,79 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała Nr IX/57/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 6) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

Ad. 7) Wolne głosy i wnioski.

Radna Wiesława Domagalska prosiła o zamontowanie progów zwalniających na ul. za Jeziorem w Sławnie.

Radny Ludwik Piotrowicz prosił o przedłużenie ścieżki rowerowej w Rybnie Wielkim od przystanku do stadniny.

Radna Marek Masłowski wskazał na problem z dziurawymi drogami powiatowymi w Ujeździe i Węgorzewie. Prosił również wszystkich sołtysów o spotkanie po zakończeniu sesji.

Kazimierz Barańczak poprosił sołtysów o spotkanie po sesji u skarbnik Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański przekazał następujące informacje:

-        wnioski dotyczące łatania dziur na drogach i wykoszenia rowów przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg, wykoszenie poboczy nastąpi po załataniu dziur na drogach;

-        w sprawie szpitala nie ma żadnych nowych wiadomości;

-        jutro (tj. 30 lipca) odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady powiatu ws. ustalenia sieci szkół publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie gnieźnieńskim;

-        Zarządowi Powiatu udzielono absolutorium za rok 2018.

Sołtys wsi Karczewko Renata Szymańska prosiła o zamontowanie nowego znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” na skrzyżowaniu z Karczewa do Kiszkowa, gdyż obecny znak jest zniszczony.

Sołtys wsi Kiszkowo Krzysztof Zarębski prosił o namalowanie linii zatrzymania na jezdni na skrzyżowaniu ul. Pobiedziska z ul. Gnieźnieńską (w miejscu od strony Pobiedzisk).

Sołtys wsi Imiołki Stanisław Maciejewski prosił o wycięcie gałęzi przy drodze powiatowej w Imiołkach.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

-        progi zwalniające w Sławnie na ul. za Jeziorem zostaną zamontowane;

-        przedłużenie ścieżki rowerowej w Rybnie Wielkim kierunku stadniny będzie trudne do zrealizowania, gdyż wymagałoby to przebudowy drogi; zadanie obecnie niemożliwe jest do wykonania z uwagi na konieczność realizacji budowy chodnika w Sroczynie i Węgorzewie;

-        dziury na drogach powiatowych w Ujeździe i Węgorzewie będą załatane, a rowy wykoszone;

-        znak na skrzyżowaniu z Karczewka na drogę powiatową będzie zamontowany;

-        linia zatrzymania na ul. Pobiedziska przy skrzyżowaniu zostanie namalowana;

-        duże gałęzie, które zagrażają bezpieczeństwu przy drodze w Imiołkach zostaną wycięte

Ponadto wójt Gminy przekazał następujące informacje:

-     od września planowane są zebrania w sołectwach;

-     sołtysi proszeni są o odebranie po sesji u skarbnika Gminy zaświadczeń w sprawie funduszu sołeckiego na przyszły rok;

-     pracownice Referatu Oświaty z dniem 26 lipca 2019 r, przeszły na emeryturę;

-     Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Kościelnej otrzymała nowy wóz z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Poznania; dotychczasowy wóz został przekazany nieodpłatnie do gminy Trzemeszno (do jednostki w Wymysłowie);

-     serdecznie zaprosił wszystkich mieszkańców gminy na dożynki

 

Po wyczerpaniu dyskusji IX posiedzenie Rady zakończono o godz. 9:40.

 

              Protokołowała                                        Przewodniczył

       Angelika Frąckowiak                              Kazimierz Barańczak

         Radna Rady Gminy                           Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

JR

 

Załączniki

Protokół (266.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (184.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (161.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (846.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (13.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (163.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Juliusz Rumas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Juliusz Rumas
Data wprowadzenia:2019-08-05 11:46:28
Opublikował:Juliusz Rumas
Data publikacji:2019-08-05 12:09:54
Ostatnia zmiana:2019-08-05 12:10:04
Ilość wyświetleń:78
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij