Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXXIII posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 27 lutego 2018 r.

Projekt protokołu, który podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy.

Protokół Nr XXXIII/18

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 27 lutego 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.2.2018

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXXIII sesję Rady Gminy o godz. 13.10. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecna była radna – Anna Kaniasta – usprawiedliwiona. Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 3 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXII Sesji.

5)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2018 roku,

b)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

c)     zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

6)    Interpelacje i zapytania radnych

7)    Wolne głosy i wnioski.

8)    Zakończenie.

Ad. 2)                       Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3)                       Protokół z XXXII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4)                       Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

Ad. 5)                       Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2018 roku

Kazimierz Barańczak poinformował, że wszystkie projekty uchwał zostały omówione podczas połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i Infrastruktury dnia 21 lutego 2018 r. Dodał, że do przedstawianych wówczas projektów uchwał nie wprowadzono żadnych zmian.

Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIII/223/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 6 do protokołu ,

b)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIII/224/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 7 do protokołu ,

c)     zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 48.533 zł i ustala w wysokości 23.231.981 zł. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 495.422 zł i ustala w wysokości 23.051.887,30 zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 446.889 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIII/225/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu ,

Ad. 6)                       Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 7)                       Wolne głosy i wnioski.

Radna Zuzanna Modrak prosiła o wyrównanie drogi w Dąbrówce Kościelnej do p. Kuleckiego i p. Piotrowskiego.

Radna Wiesława Domagalska pytała czy ul. Polna w Sławnie będzie zrobiona aż do zabudowań p. Maciejewskiego.

Sołtys wsi Głębokie Stefan Zarębski zgłosił, że na zakręcie drogi w Ujeździe jest dziura.

Sołtys wsi Węgorzewo Józef Cymerys prosił o naprawę przepustu na drodze do Kiszkowa przy p. Witkowskim.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

-         drogi w Dąbrówce Kościelnej będą wyrównane wiosną, teraz warunki pogodowe na to nie pozwalają,

-        droga w Sławnie będzie wykonana na długości 950 m, decyzja o budowie takiego odcinka wynikała z obowiązujących przepisów prawa, które dla dróg o długości powyżej 1 km wymagają uzyskania tzw. decyzji środowiskowej wydawanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w sierpniu 2017 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji na całą drogę, ale do tej pory jeszcze nie została ona wydana. Nie mogliśmy dłużej czekać, gdyż utracilibyśmy dofinansowanie. Dlatego została podjęta decyzja o budowie odcinka 950 m drogi, po uzyskaniu wymaganej zgody droga będzie budowana dalej, do pana Maciejewskiego zabraknie około 100 – 120 m,

-         wnioski dotyczące dróg wojewódzkich i powiatowych będą przekazane do właściwych organów.

Radny Marek Masłowski pytał do kogo należy zasypanie wyrwy po wyrwanym drzewie przy polu p. Gramzy.

Radny Jan Herkowiak zgłosił, że przy boisku Orlik w Kiszkowie zapada się studzienka kanalizacyjna.

Sołtys wsi Krzysztof Zarębski zaproponował, aby ustawić pojemniki na śmieci „dzwony” na rynku w miejscu starego kiosku. Wójt Gminy odpowiedział, że ta nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Ponadto dzwony w tym miejscu już stały i mieszkańcy jednego z budynków wnioskowali o ich usunięcie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławnie Katarzyna Kubacka podziękowała za pomoc w remoncie szkoły.

Wójt Gminy zaprosił wszystkich na kabaret z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 8 marca o godz. 19.00 na Hali Widowisko-Sportowej w Kiszkowie. Wstęp na kabaret jest bezpłatny.

Ad. 8)                       Po wyczerpaniu dyskusji XXXIII posiedzenie Rady zakończono o godz. 13.40.

 

                     Protokołowała                                                         Przewodniczył

 

               Angelika Frąckowiak                                             Kazimierz Barańczak

                Radna Rady Gminy                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

 

AK

 

Załączniki

Protokół Nr XXXIII (247.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (196.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-03-06 08:13:47
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-03-06 13:00:09
Ostatnia zmiana:2018-03-06 13:00:30
Ilość wyświetleń:178
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij