Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXVIII posiedzenia Rady Gminy w dniu 21 lipca 2017 r.

 

Protokół Nr XXVIII/17

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 21 lipca 2017 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.2.8.2017

 

1)      Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXVIII sesję Rady Gminy o godz. 10.00. Powitał przybyłych radnych oraz władze Gminy w osobach: wójt Gminy Tadeusz Bąkowski, zastępca wójta Gminy Radosław Występski i skarbnik Gminy Teresa Występska. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności stanowi załączniki nr 1 do niniejszego protokołu .

2)      Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

4)      Wolne głosy i wnioski.

5)      Zakończenie.

Ad. 2)    Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3)    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzenia do uchwały dokonał wójt Gminy, który wyjaśnił, że prosił przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w trybie pilnym, po to by móc zamknąć sprawy przetargów. Po ostatnich przetargach okazało, się że środki zaplanowane w budżecie nie są wystarczające na zakończenie wszystkich procedur. Skarbnik Gminy poinformowała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113.500,00 zł i ustala w wysokości 24.133.489,30 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o taką samą kwotę i ustala w wysokości 25.045.599,30 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVIII/184/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4)    Wolne głosy i wnioski.

Wójt Gminy przekazał następujące informacje:

?          na drogę do Gniewkowa kosztorys opiewał na kwotę około 100.000 zł, zabezpieczone w budżecie było 85.000 zł. Po wizji lokalnej potwierdziło się, że trzeba tam będzie wykonać pełne korytowanie, podsypkę czyli przygotować jak pod asfalt,

?          drogi dojazdowe do Sroczyna i Węgorzewa to odcinek o łącznej długości 732 m, w budżecie było zabezpieczone 328.000 zł Nie ma gwarancji, że w przyszłym roku będzie taniej, wręcz wszystko wskazuje na to, że będzie drożej,

?          częściowo zwiększona subwencja oświatowa nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb, ale wystarczy na wyposażenie dwóch sal w przedszkolu,

?          Wojewódzki Zarząd Dróg jest po otwarciu ofert na budowę drogi wojewódzkiej Nr 197, środków starczy na wyremontowanie odcinka do Waliszewa, wygrała firma Marek Begier z Nekli,

?          budowa dróg do Łubowiczek i w Rybieńcu jest już zakończona, liczy, że do końca września będą zakończone drogi w Sroczynie, Węgorzewie i Gniewkowie,

?          Wojewoda Wielkopolski uchylił decyzję Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie odszkodowania za przejecie dróg od p. Burzyńskiego i przekazał do ponownego rozpatrzenia,

?          zakończyła się kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotycząca gospodarki odpadami. Główne uwagi maja charakter techniczny. Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze w sprawie uchwały dotyczącej wzoru deklaracji śmieciowej zarzucając głównie fakt, że w sposób nieuprawniony żądamy podania od mieszkańców informacji o posiadaniu kompostownika. Dodał, że wraz z wprowadzeniem rewolucji śmieciowej nałożono na nas obowiązek osiągania określonego procentu odzysku poszczególnych frakcji odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Nie wzięto pod uwagę specyfiki gmin wiejskich, a w szczególności gospodarstw rolnych, gdzie większość odpadów zielonych zagospodarowywana jest w inny sposób. Ponieważ nie możemy wykazać się odpowiednimi poziomami odzysku odpadów biodegradowalnych może zostać na nas nałożona wysoka kara,

?          na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych sprzęt gospodarstwa domowego nie może być składowany na utwardzonej powierzchni tylko w kontenerze lub w pomieszczeniu. Na szybko – w czasie kontroli – został owinięty folią, ale jest to niewystarczające,

Radosław Występski dodał, że celem rewolucji śmieciowej było ograniczenie strumienia odpadów. Jednak obecne przepisy wymagają na nas zupełnie co innego, gdyż zgodnie z prawem powinniśmy odpady biodegradowalne oddać na wysypisko i za to zapłacić, ale przynajmniej nie mielibyśmy problemu z karami.

Kazimierz Barańczak prosił o posprzątanie rozbitych szyb na przystanku w Sroczynie.

Zuzanna Modrak zgłosiła, że na drodze w Dąbrówce Kościelnej jest pęknięcie pośrodku drogi.

Ad. 5)    Protokół Nr XXVIII/17 po odczytaniu został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 6)    Po wyczerpaniu porządku obrad XXVIII posiedzenie Rady zakończono o godz. 10.35.

 

                       Protokołowała                                                              Przewodniczył

 

                  Angelika Frąckowiak                                                   Kazimierz Barańczak

                   Radna Rady Gminy                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

AK

 

Załączniki

zał. 1 (169kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (262.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2017-07-21 14:42:56
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2017-07-21 14:48:11
Ostatnia zmiana:2017-07-21 14:48:29
Ilość wyświetleń:99
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij