OGŁOSZENIE


Zgodnie z  art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Spis wyborców uprawnionych do  udziału w WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. został sporządzony i będzie udostępniony  do wglądu od  05.10.2015 r. - do 19.10.2015 r. na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby ujętej w spisie, w Urzędzie Gminy w Kiszkowie ul. Szkolna 2  -  pokój  nr 3 w godzinach urzędowania, w poniedziałek od godz. 8.00 – 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach  od 7.30 – 15.30

Wójt Gminy Kiszkowo

/-/ Tadeusz Bąkowski