Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie - Łagiewniki Kościelne

                                                                                                 Kiszkowo, dnia 04.09.2015 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  zabudowy techniczno-produkcyjnej w ŁAGIEWNIKACH KOŚCIELNYCH  rejon PKP  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr z 2015r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 39 w związku z art. 54    ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) po podjęciu uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr VI/38/2015 z dnia 30.03.2015r.,   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej w ŁAGIEWNIKACH  KOŚCIELNYCH  rejon PKP

oraz prognozy oddziaływania na środowisko

w dniach od 11.09.2015 r. do 01.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2,  62-280 Kiszkowo w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09. 2015 r. o godz. 15°° w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2,
62-280 Kiszkowo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognoza oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia . Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia           18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo (e-mail: ug@kiszkowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2015.r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Kiszkowo.

                                                            Wójt Gminy Kiszkowo

                                                               Tadeusz Bąkowski

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie Łagiewniki Kościelne (137.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2015-09-04 09:45:24
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2015-09-04 09:47:40
Ostatnia zmiana:2015-09-04 09:54:04
Ilość wyświetleń:414
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij