Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Kiszkowo, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Rol. 6220.5.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 3 sierpnia 2015 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu płaskiego z obiektami i urządzeniami procesu technologicznego, budowie wagi (kat XVII i XIX), budowie i przebudowie dróg wewnętrznych oraz placu manewrowego (kat XXV), na działkach nr 467 i 468 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wniosku Spółdzielczej Grupy Producentów COLEUS, ul. Warszawska 15, 62-250 Kostrzyn, złożonego w dniu 2 czerwca 2015 r., uzupełnionego 19 czerwca 2015 r.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, informuję, ze z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, w godzinach od 8.00-15.00 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane dotyczące postanowienia zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?c=858

                                                                                              Tadeusz Bąkowski

                                                                                 

   /-/ Wójt Gminy Kiszkowo

 

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2015-08-05 14:47:26
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2015-08-05 14:49:52
Ostatnia zmiana:2015-08-05 14:50:07
Ilość wyświetleń:423
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij