Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu

Kiszkowo, dnia 29 lipca 2015 r.

Rol. 6220.3.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), oraz art. 9, art. 10 § 1 k.p.a.,

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 29 lipca 2015 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od drogi Karczewo - Kiszkowo do Turostowa nr 284008G gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki nr 20 obręb Karczewo, nr 26 obręb Turostowo, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wniosku Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, z dnia 28 maja 2015 r.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2,  pok. Nr 17, w godzinach od 8.00-15.00 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia - obwieszczenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane dotyczące postanowienia zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?c=858 

Tadeusz Bąkowski

 /-/ Wójt Gminy Kiszkowo

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2015-08-03 13:09:58
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2015-08-03 13:13:59
Ostatnia zmiana:2015-08-03 13:14:07
Ilość wyświetleń:428

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij