Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rybnie Wielkim

                                                        Kiszkowo, dnia 31.07.2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją nieuciążliwej działalności gospodarczej w  RYBNIE WIELKIM, działki nr ewid.: 109, 110, 111/5, 113 i 114 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr z 2015r. poz. 199 ze zm. ) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) po podjęciu uchwały Rady Gminy Kiszkowo   

Nr XXXIV/265/14 z dnia 31.03.2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy    mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją nieuciążliwej działalności gospodarczej w RYBNIE WIELKIM, działki nr ewid.: 109, 110, 111/5, 113 i 114 i prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 07.08.2015 r. do 27.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2,   62-280 Kiszkowo w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.08.2015r o godz. 15°° w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia . Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kiszkowo,  ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo (e-mail: ug@kiszkowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.09.2015.r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Kiszkowo.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Kiszkowo                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tadeusz Bąkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ogloszenie3107 (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2015-07-29 10:33:04
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2015-07-31 10:32:49
Ostatnia zmiana:2015-07-29 10:39:35
Ilość wyświetleń:394

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij