Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kiszkowo, dnia 8 czerwca 2015 r.

Rol. 6220.4.2014       

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 8 czerwca 2015 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu:

1)      o sprostowanie postanowienia nr WOO-IV.4240.300.2015.AK.4 z dnia 02 czerwca 2015 r. wydanego w sprawie budowy kompleksu dwóch stawów rybnych (hodowlanego karpiowego i zimochowego) w miejscowości Karczewko na działce ewidencyjnej nr 36/2 obręb Karczewko, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie,
z uwagi na brak rozstrzygnięcia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sentencji postanowienia.

2)      przesłanie uwierzytelnionej kserokopii materiału dowodowego zebranego w toku postępowania, w tym uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonego przez Inwestora Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

W dniu 8 czerwca 2015 r. zwrócono się do Inwestora w kwestii ustanowionego pełnomocnika
w sprawie.

      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

            Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałymi dokumentami w sprawie w Urzędzie Gminy Kiszkowo w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, w pokoju nr 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do sporządzania notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

            W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

            Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                   Wójt Gminy

                                                           /-/ Tadeusz Bąkowski

 

 

Załączniki

obwieszczenie (212kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2015-06-09 11:02:57
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2015-06-09 11:04:41
Ostatnia zmiana:2015-06-09 14:14:49
Ilość wyświetleń:550
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij