Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego - 31.12.2014 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

 

I.                  Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Łączna wartość brutto majątku trwałego Gminy Kiszkowo zgodnie ze stanem konta 011 (majątek trwały) na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 64.227.090,00 zł.

Majątek Gminy to:

1.      Grunty (w tym: drogi) o ogólnej powierzchni 289,40 ha i wartości brutto
19.229.229,34 zł,

w tym:

-          grunty rolne o powierzchni 9,03 ha, w tym: na umowach dzierżawy 8,23 ha,

-          działki rekreacyjne o powierzchni 0,76 ha – oddane w użytkowanie wieczyste,

-          działki przemysłowo – handlowe o powierzchni 9,68 ha – oddane
w użytkowanie wieczyste,

-          działki zabudowane na cele mieszkaniowe – 3,27 ha,

-          działka budowlana o powierzchni 0,28 ha,

-          grunty pod obiektami szkolnymi 3,61 ha,

-          grunty pod obiektami sportowymi (hala, boiska) – 8,94 ha,

-          grunty pod świetlicami wiejskimi i strażnicami – 1,57 ha,

-          grunty pod oczyszczalniami ścieków, przepompowniami ścieków,
i hydroforniami – 3,14 ha,

-          drogi o powierzchni 183,38 ha,

-          tereny zieleni o powierzchni 6,20 ha – parki i skwery,

-          rowy o powierzchnia 41,82 ha,

-          pozostałe grunty (zadrzewienia, nieużytki) – 17,72 ha.

 

2.      95 obiektów komunalnych o wartości brutto 14.230.930,04 zł,

w tym:

-          3 szkoły podstawowe – w Kiszkowie, Sławnie i Łagiewnikach,

-          1 obiekt gimnazjum w Kiszkowie,

-          1 przedszkole gminne w Kiszkowie,

-          1 hala widowiskowo – sportowa w Kiszkowie

-          14 budynków mieszkalnych oraz 3 lokale mieszkalne,

-          11 budynków świetlicowych,

-          6 strażnic OSP,

-          1 ośrodek zdrowia,

-          1 budynek apteki,

-          1 budynek urzędu gminy,

-          8 budynków gospodarczych,

-          1 pawilon punktu selektywnej zbiórki odpadów,

-          34 wiaty przystankowe,

-          2 wiaty stadionowe,

-          4 wiaty drewniane turystyczne,

-          3 boiska sportowe wielofunkcyjne,

 

3.      Budowle, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia techniczne o łącznej wartości brutto 30.019.804,27 zł, w tym:

-          8 stacji wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną,

-          1 zbiornik wieżowy wraz z infrastrukturą techniczną,

-          3 oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą techniczną,

-          sieci wodociągowe o łącznej długości 110,12 km,

-          sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 67,74 km.

 

4.      Środki transportu o wartości brutto 394.006,43 zł, w tym:

-            3 samochodów strażackich, w tym OSP Kiszkowo – 1, Skrzetuszewo – 1, Rybno – 1.

-            1 samochód ŻUK na wyposażeniu brygady pracowników fizycznych,

-            1 autobus szkolny.

 

5.      Sprzęt komputerowy i elektroniczny urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych
o wartości 353.119,92 zł.

 

II.              Gmina posiada w udział w spółce pn. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego w wysokości 17.000,00 zł, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości w gminach na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

 

III.              Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Kiszkowo od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

1.         Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 2 lokale mieszkalne o łącznej wartości                                                               67.735,00 zł:

-        lokal mieszkalny w m. Łagiewniki Kościelne            25.627,00 zł,

-        lokal mieszkalny w m. Łubowice                                     42.108,00 zł;

2.         Przyjęto grunty na podstawie danych z ewidencji gruntów
Gminy Kiszkowo                                                                                1.814.758,00 zł:

-        grunty w m. Brudzewko o łącznej wartości                             152.168,00 zł,

-        grunty w m. Darmoszewo o łącznej wartości                             16.900,00 zł,

-        grunty w m. Karczewko o łącznej wartości                             241.253,00 zł,

-        grunty w m. Kiszkowo o łącznej wartości                            1.404.437,00 zł;

3.         Wykonano modernizację budynku ośrodka zdrowia – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych o wartości                                                            154.271,40 zł,

4.         Wykonano przebudowę nawierzchni dróg gminnych
o łącznej wartości                                                                              1.562.983,39 zł:

-          droga gminna w m. Olekszyn                                    134.396,95 zł,

-          droga gminna w m. Skrzetuszewo                             153.835,82 zł,

-          droga gminna w m. Sławno                                       364.963,06 zł,

-          droga gminna Gniewkowo - Turostówko                  472.246,75 zł,

-          droga gminna Głębokie – Berkowo                           437.540,81 zł,

5.         Zwiększono wartość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Charzewo
i Ujazd (wartości dokumentacji)                                                             10.000,00 zł,

6.         Zakupiono pulpit sterujący do oczyszczalni ścieków w Sławnie               8.182,94 zł,

7.         Zakupiono 4 wiaty drewniane turystyczne (szlak rowerowy)                 19.434,00 zł,

8.         Zakupiono sprzęt elektroniczny na potrzeby urzędu gminy                    21.905,07 zł:

-        2 zestawy komputerowe                      7.660,44 zł,

-        3 drukarki                                            3.874,50 zł,

-        serwer sieciowy                                             10.370,13 zł,

9.         Zakupiono 2 urządzenia siłowni zewnętrznej                                          7.390,00 zł,

10.     Przekazano urządzenia siłowni zewnętrznej do Stowarzyszenia Rehabilitacyjno - Kulturalnego „Słoneczny Promyk” w Kiszkowie                                           7.390,00 zł,

11.     Przekazano oświetlenie uliczne w m. Skrzetuszewo
do Eneos Sp. z o. o. Poznań                                                                   17.056,88 zł,

12.     Zlikwidowano uszkodzony sprzęt komputerowy urzędu gminy            13.182,00 zł.

 

IV.    Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w roku 2014

Uzyskano następujące dochody w kwocie 213.474,84 zł ogółem, w tym:

1.    najmu, dzierżawy składników majątkowych                                 154.435,51 zł

w tym:

-        dzierżawy odwodów łowieckich                                 -               5.420,55 zł

-        wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych               -             99.730,56 zł

-        wynajmu hali widowiskowo - sportowej                     -             35.292,56 zł

-        dzierżawy autobusu szkolnego                                                -             10.243,92 zł

-        dzierżawy gruntów                                                      -               3.617,92 zł

-        dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych    -                  130,00 zł

2.    wpływy z tytułu użytkowania wieczystego                                     46.134,37 zł

3.    dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
 w prawo własności                                                -                             363,96 zł

4.    dochody ze sprzedaży mienia                                                          12.541,00 zł

w tym:

-          1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemców      -             10.188,00 zł

-          1 lokalu mieszkalnego na raty                          -                2.353,00 zł

V.      W roku 2015 planuje się uzyskać dochody z tytułu wykonywania praw własności
w wysokości 208.000,00 zł, w tym z tytułu:

 

1.    Najmu, dzierżawy składników majątkowych                                128.000,00 zł

w tym:

-        wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych                  92.000,00 zł

-        wynajmu hali sportowej,                                                25.000,00 zł

-        dzierżawy autobusu szkolnego                                                    8.000,00 zł

-        dzierżawy gruntów                                                           3.000,00 zł

2.    Użytkowania wieczystego gruntu                                                    30.000,00 zł

3.    Ze sprzedaży mienia                                                                         50.000,00 zł

w tym do sprzedaży przewidziano:

- 4 lokali mieszkalnych w Kiszkowie i Łagiewnikach

na rzecz najemców                                                             50.000,00 zł

 

VI.   Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (wg stanu na 31 grudnia 2014 r.):

 

1.         Zaległości podatkowe na koniec 2013 r. wynosiły ogółem 562.871,52 zł, w roku 2014 zwiększyły się do kwoty 650.107,61 zł.

W 2014 roku 12 podatnikom umorzono zaległości podatkowe w wysokości
14.441,87 zł. Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana przez: osiąganie niskich dochodów, choroby i wysokie koszty leczenia i rehabilitacji, wysokie koszty utrzymania gospodarstwa, niskie ceny płodów rolnych i trzody chlewnej.

W wyniku wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych wyegzekwowano zaległości podatkowe z lat ubiegłych w wysokości 145.771,74 zł.

2.         Zaległości z tyt. Sprzedaży lokali na raty, dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego gruntów na koniec roku 2013 stanowiły kwotę 21.890,78 zł, w 2014 roku zwiększyły się do kwoty 28.002,10 zł.

 

3.         Wobec uchylających się od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

 

 

 

 

Kiszkowo, 27.02.2015 r.

 

 

Załączniki

mienie komunalne (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2015-06-09 08:20:04
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2015-06-09 08:23:27
Ostatnia zmiana:2015-06-09 08:23:42
Ilość wyświetleń:572
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij