Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Kiszkowo, dnia 28 maja2015 r.

Rol. 6220.4.2015

 

                                                          

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

 

zawiadamiam strony

 

że na wniosek Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, w dniu 28 maja 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Turostowo – Sroczyn nr 284011G gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki nr 148 i 169 obręb Turostowo, nr 48 obręb Gniewkowo, nr 120 obręb Sroczyn gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

 

Inwestor: Gmina Kiszkowo

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron
o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo, w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
ze zmianami)
oraz § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami),  w dniu 28 maja  2015 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

 

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                                          /-/ Tadeusz Bąkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2015-06-02 08:37:55
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2015-06-02 08:39:18
Ostatnia zmiana:2015-06-02 08:39:23
Ilość wyświetleń:449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij