Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2

Uchwała Nr XXIII/136/05

Rady Gminy w Kiszkowie

z dnia 11 lutego 2005 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2.

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) Rada Gminy w Kiszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej, działki
nr ewid. 35/1, 39/1 i 39/2 w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4.

 

§ 2

1.      Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2.      Przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenów rolnych  pod zabudowę przemysłową.

3.      Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy Kiszkowo do przeprowadzenia toku formalno-prawnego wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Kazimierz Barańczak U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy w Kiszkowie

Nr XXIII/136/05

z dnia 11 lutego 2005 r.

 

Wójt Gminy Kiszkowo po rozpatrzeniu wniosku LNB Poland sp. z o.o. Kiszkowo, ul. Rolna 2/4 złożonego w Urzędzie Gminy w Kiszkowie w dniu 7 lutego 2005 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i po stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania z ustaleniami STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kiszkowo – art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjął decyzję o opracowaniu planu miejscowego.


                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Kazimierz Barańczak 


Uchwała Nr XXIV/145/05

Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 31 marca 2005 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XXIII/136/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXIII/136/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2 wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 1               dodaje się zdanie: „Ponadto plan miejscowy obejmować będzie działki nr ewid. 36, 38, 44/2 oraz część działek nr ewid. 37, 34/1 i

 

§ 2 ust. 2          otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest zmiana przeznaczenia części terenów rolnych pod zainwestowanie produkcyjno-magazynowe i układ komunikacyjny”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ Kazimierz Barańczak 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Kiszkowo

Nr XXIV/145/05

z dnia 31 marca 2005

 

 

 

Poszerzenie obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej obejmującego obszar działek nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2 o obszar wymieniony w § 1 uchwały wynika z potrzeby usprawnienia rozwiązań komunikacyjnych oraz rozbudowy istniejących obiektów produkcyjno-magazynowych.

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ Kazimierz Barańczak

 


 

Załączniki

Uchwala Nr XXIII/136/05 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr XXIV/14505 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kawecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kawecka
Data wprowadzenia:2005-07-22 10:34:41
Opublikował:Alicja Kawecka
Data publikacji:2005-11-02 14:19:43
Ostatnia zmiana:2005-11-02 14:19:43
Ilość wyświetleń:1140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij