Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie

     Kiszkowo, dnia 19.12.2014 r.

BUA.6721.4.2014

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla działki nr ewid. 101 w miejscowości RYBNO WIELKIE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) po podjęciu uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XXVIII/221/2013 z dnia 22.08.2013 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

o   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w Rybnie Wielkim, działka nr ewid. 101

o   prognozy oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 29.12.2014 r. do 19.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.01.2014 o godz. 15°° w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognoza oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia . Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia              18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo (e-mail: ug@kiszkowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.02.2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Kiszkowo.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                                             Tadeusz Bąkowski

Załączniki

Ogłoszenie (147.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2014-12-19 13:24:30
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2014-12-19 13:27:44
Ostatnia zmiana:2014-12-19 13:27:49
Ilość wyświetleń:509
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij