Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie

         Kiszkowo, dnia 19.12.2014 r.

BUA.6721.1.2014

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek nr ewid. 21/6, 21/8, 21/9, 21/10 w miejscowości KARCZEWKO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) po podjęciu uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XXXIV/266/14 z dnia 31.03.2014 r. Wójt Gminy Kiszkowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu:

 

o    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w KARCZEWKU działki nr ewid. 21/6, 21/8, 21/9, 21/10

o   prognozy oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 29.12.2014 r. do 19.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.01.2014 r. o godz. 15°° w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognoza oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo (e-mail: ug@kiszkowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.02.2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Kiszkowo.

 

 

                                                           Wójt Gminy Kiszkowo

                                                              Tadeusz Bąkowski

Załączniki

Ogłoszenie (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2014-12-19 13:20:14
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2014-12-19 13:27:44
Ostatnia zmiana:2014-12-19 13:27:52
Ilość wyświetleń:432

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij