Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie

Kiszkowo, dnia 19.12.2014 r.

BUA.6720.1.2014

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kiszkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. ) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), przepisów odrębnych oraz uchwały Rady Gminy Kiszkowo nr XXIII/182/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiszkowo dla części obrębów: Kiszkowo, Karczewo, Turostowo, Sroczyn, Łagiewniki Kościelne Wójt Gminy Kiszkowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu :

o   projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiszkowo dla części obrębów: Kiszkowo, Karczewo, Turostowo,  Sroczyn, Łagiewniki Kościelne

o   prognozy oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 29.12.2014 r. do 19.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo,
ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo w godzinach od  800 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.01.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-260 Kiszkowo o godz. 1500.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kiszkowo  z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy.

Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy gminy (e-mail: ug@kiszkowo.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2015 r.

 

                                                                     Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                        Tadeusz Bąkowski

Załączniki

Ogłoszenie (147.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2014-12-19 13:17:08
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2014-12-19 13:25:42
Ostatnia zmiana:2014-12-19 13:25:47
Ilość wyświetleń:427
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij