OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Kiszkowie

z dnia 17 października 2014 r.

 

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kiszkowo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

            Na podstawie art. 408 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21  z 2011 r. poz. 112 ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza w Kiszkowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kiszkowo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 17 października 2014 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych przyznano następujące numery:

 

Numer 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO

Numer 18 –  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JUSTYNY NAGUSZEWSKIEJ

 

                                                   Przewodnicząca

                                           Gminnej Komisji Wyborczej                                                                             

                                               /-/ Lidia Kropidłowska