Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o postanowieniu

Kiszkowo, dnia 7 października 2014 r.

Rol. 6220.13.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 7 października 2014 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na
budowie magazynu zbóż wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach
nr 467 i 468 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wniosku Spółdzielczej Grupy Producentów COLEUS, ul. Warszawska 15, 62-250 Kostrzyn, złożonego w dniu 1 sierpnia 2014 r., uzupełnionego 25 sierpnia 2014 r.

 

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego
i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis
jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, informuję, ze z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, w godzinach
od 8.00-15.00
oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron
o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dane dotyczące postanowienia zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?c=858

 

 

                                                                                              Tadeusz Bąkowski

                                                                                 

   /-/ Wójt Gminy Kiszkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2014-10-08 12:51:20
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2014-10-08 12:52:58
Ostatnia zmiana:2014-10-08 12:53:04
Ilość wyświetleń:421
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij