Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Kiszkowo, dnia 2 września 2014 r.

Rol. 6220.16.2014

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianiami),

zawiadamiam strony

że na wniosek Gminy Kiszkowo reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Fiedosiuka, Projektowanie i Nadzory, ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec, w dniu 1 września 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rybieniec z odprowadzeniem do miejscowości Łagiewniki Kościelne, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

 

Teren inwestycji obejmuje działki nr 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 25, 26, 27, 28/1, 28/4, 30/1, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/18 obręb Rybieniec, 120 obręb Łagiewniki Kościelne.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo, w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00 oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami), w dniu 2 września 2014 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

/-/ Tadeusz Bąkowski

 

Załączniki

obwieszczenie o wszczęciu postępowania (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2014-09-04 11:59:24
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2014-09-04 12:02:34
Ostatnia zmiana:2014-09-04 12:02:54
Ilość wyświetleń:464
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij