I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY KISZKOWO

z dnia 5 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) informuję, że został sporządzony spis wyborców gminy Kiszkowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Spis udostępniany jest na pisemny wniosek wyborcy do wglądu w:

Urzędzie Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2,

pokój nr 3 w dniach:

od 5 maja 2014 r. do 16 maja 2014 r.

w dni robocze w godzinach urzędowania:

  • poniedziałek  8.00 – 16.00
  • wtorek – piątek  7.30 – 15.30

 

 

 

WÓJT GMINY

 

Tadeusz Bąkowski