OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KISZKOWO

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

Na podstawie art. 16 §1 i 2 oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), – podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Brudzewko, Darmoszewo, Kiszkowo, Łubowice, Łubowiczki

Urząd Gminy,
ul. Szkolna 2,
62-280 Kiszkowo

2

Łagiewniki Kościelne, Olekszyn, Rybieniec, Rybno Wielkie, Wola Łagiewnicka

Budynek po Szkole Podstawowej,
ul. Główna 14, Rybno Wielkie,
62-280 Kiszkowo

3

*

Berkowo, Charzewo, Głębokie, Imiołki, Kamionek, Myszki, Skrzetuszewo, Sławno, Ujazd, Pola Lednickie

Szkoła Podstawowa,
ul. Gnieźnieńska 37,
62-265 Sławno

4

*

Dąbrówka Kościelna, Gniewkowo, Karczewko, Karczewo, Sroczyn, Turostowo, Turostówko, Węgorzewo

Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Polna 33,
62-280 Kiszkowo

 

*   Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Bąkowski