Przepisy prawne dotyczące wyborów dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.