Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kiszkowo, dnia 28.02.2014 r.

 BUA.6721.4.2013

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sroczynie, działki nr ewid. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr z 2012r. poz. 647 j.t z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kiszkowo  uchwały Nr XXVIII/222/13 z dnia  22.08.2013 r. zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sroczynie, działki nr ewid. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  07.03.2014r. do 27.03.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo w godzinach urzędowania.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.03.2014 o godz. 14°°. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kiszkowo,  ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo  (e-mail: ug@kiszkowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2014.r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Kiszkowo.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski

Załączniki

ogłoszenie (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2014-02-28 14:04:00
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2014-02-28 14:07:55
Ostatnia zmiana:2014-02-28 14:08:08
Ilość wyświetleń:560
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij