Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Kiszkowo, dnia 10 stycznia 2014 r.

Rol. 6220.10.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

           

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2014 r.

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Węgorzewo i Sroczyn z odprowadzeniem do miejscowości Ujazd, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie, nr Rol. 6220.10.2013.

 

Inwestor: Gmina Kiszkowo

 

Teren inwestycji obejmuje działki: 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 11, 12, 15/1, 15/2, 21/1, 16, 17, 19, 20, 22, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25, 26, 27, 28/1, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3, 48/1, 48/2, 50, 51, 58, 60, 67/2, 68/1, 68/3, 68/4, 69/1, 69/2, 72, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 99, 108, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 126, 132/3, 132/7, 132/10, 132/15, 132/16, 136, 137/1, 137/2, 138/1, 138/3, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 155/1, 155/2, 152 obręb Sroczyn.

51, 53, 55, 60, 62, 70, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 82/1, 82/6, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108/1, 108/2, 118,  125, 126, 128, 129, 130, 131/2, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/3, 153/4, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 172, 175, 177, 178, 179, 180/1, 180/4, 197, 198/2, 199/1 obręb Węgorzewo.

1, 3/1, 3/2, 21, 56, 57/1, 57/2 obręb Ujazd.

52, 53 obręb Gniewkowo.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Kiszkowo, reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Fiedosiuka, ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec, z dnia wniosku z dnia 28 października 2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

            Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów opiniujących można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, pok. Nr 17, w godzinach od 8.00-15.00.

 

            Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

/-/ Tadeusz Bąkowski

 

Załączniki

obwieszczenie o wydaniu decyzji (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2014-01-16 07:42:11
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2014-01-16 08:45:10
Ostatnia zmiana:2014-01-21 10:44:36
Ilość wyświetleń:582
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij