Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

 

Kiszkowo, dnia 16 grudnia 2013 r.

Rol. 6220.5.2013

                                                                                               Za dowodem doręczenia

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania

 

że postępowanie z wniosku AGRI PLUS Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/24, 60-324 Poznań, z dnia 15 sierpnia 2013 r., data wpływu 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji fermy tuczu trzody chlewnej na fermę rozrodu w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 108/31, obręb Turostowo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.”

zostało zakończone.

      Inwestor AGRI PLUS Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/24, 60-324 Poznań, pismem z dnia 09 grudnia 2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.) wycofał swój wniosek o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i w takiej sytuacji organ administracji traci kompetencje do dalszego prowadzenia postępowania i wydania decyzji rozstrzygającej sprawę. W przedmiotowej sprawie zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowania.

       Zgodnie z art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) przed wydaniem decyzji stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz złożyć uwagi i wnioski  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kiszkowie przy ul. Szkolnej 2, pokój nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Tadeusz Bąkowski

 

/-/ Wójt Gminy Kiszkowo

 

 

Załączniki

zawiadomienie o zakończeniu postępowania (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2013-12-17 08:32:48
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2013-12-17 08:35:59
Ostatnia zmiana:2013-12-17 08:36:05
Ilość wyświetleń:601
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij