Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Kiszkowo, dnia 09 grudnia 2013 r.

Rol. 6220.10.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 09 grudnia 2013 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Węgorzewo i Sroczyn z odprowadzeniem do miejscowości Ujazd, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

Teren inwestycji obejmuje działki: 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 11, 12, 15/1, 15/2, 21/1, 16, 17, 19, 22, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25, 26, 27, 28/1, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3, 48/1, 48/2, 50, 51, 58, 60, 67/2, 68/1, 69/1, 69/2, 72, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 99, 108, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 126, 132/3, 132/7, 132/10, 132/15, 132/16, 137/1, 137/2, 138/1, 138/3, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152  obręb Sroczyn.

51, 53, 55, 60, 62, 70, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 82/1, 82/6, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108/1, 108/2, 118,  125, 126, 128, 129, 130, 131/2, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/3, 153/4, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 172, 175, 177, 178, 179, 180/1, 180/4, 197, 198/2, 199/1 obręb Węgorzewo.

1, 3/1, 3/2, 21, 56, 57/1, 57/2 obręb Ujazd.

52, 53 obręb Gniewkowo.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wniosku Gminy Kiszkowo reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Fiedosiuka, ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec, z dnia 28 października 2013 r., data wpływu 18 listopada 2013 r.

 

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron  z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, ze z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, w godzinach od 8.00-15.00 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dane dotyczące postanowienia zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?c=838 

 

 

                                                                                              Tadeusz Bąkowski

                                                                                 

   /-/ Wójt Gminy Kiszkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca rozmieszczenia:

 

  1. nieruchomości w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (sołtys wsi Sroczyn Węgorzewo, Ujazd, Gniewkowo)
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kiszkowo
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kiszkowo
  4. a/a (sprawę prowadzi Anna Sierzchulska, tel. 61 429 70 13)

 

 

 

 

Załączniki

obwieszczenie o zakończeniu postępowania (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2013-12-10 13:41:53
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2013-12-10 13:43:59
Ostatnia zmiana:2013-12-10 13:46:51
Ilość wyświetleń:588
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij