Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminiastracyjnego

Kiszkowo, dnia 18 listopada 2013 r.

Rol. 6220.10.2013

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

zawiadamiam strony

że na wniosek Gminy Kiszkowo reprezentowanej przez pełnomocnika Projektowanie i Nadzory Andrzeja Fiedosiuka, ul. Tylmanowa 22, 62-100 Wągrowiec, w dniu 18 listopada 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Węgorzewo i Sroczyn z odprowadzeniem do miejscowości Ujazd, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

 

Teren inwestycji obejmuje działki: 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 11, 12, 15/1, 15/2, 21/1, 16, 17, 19, 22, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25, 26, 27, 28/1, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3, 48/1, 48/2, 50, 51, 58, 60, 67/2, 68/1, 69/1, 69/2, 72, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 99, 108, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 121, 126, 132/3, 132/7, 132/10, 132/15, 132/16, 137/1, 137/2, 138/1, 138/3, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152  obręb Sroczyn.

51, 53, 55, 60, 62, 70, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 82/1, 82/6, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108/1, 108/2, 118,  125, 126, 128, 129, 130, 131/2, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/3, 153/4, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 172, 175, 177, 178, 179, 180/1, 180/4, 197, 198/2, 199/1 obręb Węgorzewo.

1, 3/1, 3/2, 21, 56, 57/1, /57/2 obręb Ujazd.

52, 53 obręb Gniewkowo.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, sporządzania notatek i odpisów, składania uwag i wniosków w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w dniu 18 listopada 2013 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

/-/ Tadeusz Bąkowski

 

Załączniki

obwieszczenie o wszczęciu postępowania (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2013-11-20 08:53:06
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2013-11-20 08:53:44
Ostatnia zmiana:2013-11-20 08:54:03
Ilość wyświetleń:517
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij