Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Kiszkowo, dnia 27 września 2013 r.

Rol. 6220.5.2013                                                    

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku
z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam strony

że na wniosek AGRI PLUS Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/24, 60-324 Poznań,
w dniu 18 września 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
„Adaptacja fermy tuczu trzody chlewnej na fermę rozrodu w bezściółkowym systemie utrzymania
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 108/31, obręb Turostowo, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.”

 

Teren inwestycji obejmuje działkę nr 108/31, obręb Turostowo.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania
się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 15:00 oraz prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków dowodowych
w postępowaniu wyjaśniającym.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 50 § 1, art. 77 § 1 w związku z art. 7 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 267), art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w dniu 27 września 2013 r. wezwano inwestora do uzupełnienia i przedłożenia wyjaśnień pisemnych dotyczących informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                                          /-/ Tadeusz Bąkowski

 

 

Załączniki

obwieszczenie (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2013-10-01 11:44:37
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2013-10-01 11:45:50
Ostatnia zmiana:2013-10-01 11:46:01
Ilość wyświetleń:657
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij