Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

    Rol. 6220.6.2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Charzewo z odprowadzeniem do miejscowości Ujazd, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

 

    Inwestor: Gmina Kiszkowo

 

    Teren inwestycji obejmuje działki: 21, 64 obręb Ujazd

    33/3, 33/4, 34, 36/1, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/6, 39, 40, 41/2, 42/5,

    42/15, 42/16, 60 obręb Charzewo.

 

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Gminy Kiszkowo, reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Fiedosiuka, ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec, z dnia wniosku z dnia 20 sierpnia 2012 r. uzupełnionego dnia 6 września 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron

o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się

za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informuje o możliwości zapoznania się z decyzją oraz całą dokumentacją w tym ze stanowiskami organów opiniujących, w siedzibie Referatu Rolnictwa,

Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17,  w godzinach od 8.00-15.00 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2012-11-29 12:54:35
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2012-11-29 13:07:39
Ostatnia zmiana:2012-11-29 13:07:53
Ilość wyświetleń:544
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij