Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proj. zmiany stud. uwarun. i kierunk. zagosp. przestrz. gm. Kiszkowo dla części obrębów: Myszki, Karczewo, Rybieniec, Imiołki i Rybno Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środow.

<>

 

BUA.6720.1.2011                                                                                                    Kiszkowo, dnia 14.09.2012

BUA.6720.2.2012

 

OGŁOSZENIE (Internet)

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Kiszkowo dla części obrębów: Myszki, Karczewo, Rybieniec, Imiołki i Rybno Wielkie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 j.t. ) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwałę  Rady Gminy Kiszkowo Nr X/69/11 z dnia 30 września 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo dla części obrębów: Myszki, Karczewo, Rybieniec, Imiołki i Rybno Wielkie  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

o    projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo dla części obrębów: Myszki, Karczewo, Rybieniec, Imiołki i Rybno Wielkie

o    prognozy oddziaływania na środowisko

 

Przedmiot zmiany studium  obejmuje:

-         zmianę 1 - obręb MYSZKI –         US –  teren usług sportu rekreacji i kultury  fizycznej                                                                   

-         zmianę  2 - obręb KARCZEWO – US -  teren usług sportu rekreacji i kultury fizycznej                                                                    

-         zmianę   3- obręb RYBIENIEC      US  - teren usług sportu rekreacji i kultury  fizycznej

-         zmiany  1, 2, 3- dotyczącą terenowo łącznej powierzchni ok. 0,72 ha i polegają na przeznaczeniu działek pod tereny usług sportu rekreacji i kultury fizycznej

-         zmianę  4 - obręb IMIOŁKI – teren usług kultury- działki nr ewid. 45/1, 46, 47/1, 47/2, 48/2 o powierzchni ok. 40,0 ha polegającą na przeznaczeniu terenu pod zainwestowanie z zakresu  usług kultury o symbolu - UK z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, mieszkalnictwa zbiorowego, usług administracji, usług sakralnych, zieleni urządzonej oraz niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji. Projektowane przeznaczenie terenu wiąże się z sąsiedztwem terenów przyległych, które są pod usługi z zakresu kultury- "Brama II Tysiąclecia"

-         zmianę  5 - obręb RYBNO WIELKIE- działka nr  33/8 o powierzchni 1,4878 ha polega na przejęciu gruntów między budynkami mieszkalnymi - bloki, które są w zasobach Agencji Własności Rolnej przez Samorząd Gminy w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację sanitarną, unieszkodliwiania odpadów komunalnych - czyli wykonywanie zadań należących do kompetencji samorządu.

 

w dniach od 21.09.2012r. do 11.10.2012r.  w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2,                        62-280 Kiszkowo w godzinach od 800 do 1400

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2,  2-280 Kiszkowo o godz. 1400

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kiszkowo                                z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy.

Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy gminy bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2012 r.

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski

 

 

Załączniki

ogłoszenie (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2012-09-14 14:39:23
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2012-09-14 14:44:01
Ostatnia zmiana:2012-09-14 14:44:11
Ilość wyświetleń:596

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij