Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Symbol:
6233

Wydział:
Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701
ze zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami).


Opłaty:
- 50 zł - opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej dotycząca rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od wpisu.
- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Kiszkowie lub na rachunek bankowy Urzędu nr 17 9065 0006 0050 0500 0273 0001.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w art. 9c ust. 4.

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Kiszkowo

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się
za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo.Uwagi:
Zgodnie z art. 9d. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej.

Zgodnie z art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9ba ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

W myśl art. 9i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć
do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem dostępne: Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, pok.17 lub Biuletyn Informacji Publicznej.


Dokumenty
  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej

  • Pełnomocnictwo (jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika)


Załączniki

wniosek (177.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (241.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rejestr działalności regulowanej (297.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2012-07-19 08:21:32
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2012-07-19 08:27:43
Ostatnia zmiana:2020-02-11 08:32:17
Ilość wyświetleń:846

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij