Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 ze. zm.) - art. 40 - 44
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami),


Opłaty:
Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:
- złożenie pełnomocnictwa - 17 zł,
- wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kiszkowie lub na rachunek bankowy Nr 17 9065 0006 0050 0500 0273 0001


Termin odpowiedzi:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedłożyć:
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,

- obywatele innych państw - karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedłożyć:
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
- obywatele innych państw - karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
- Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Osoba zgłąszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Osoba zgłaszająca zmeldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiace, może otrzymać - na swój wniosek - zaświadczenie o zameldowaniu. Za zaświadczenie pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

Sprawy meldunkowe załatwia się w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. nr 3, tel. 061 4297-021.


Dokumenty
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę) (wymagany) Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu

  • Paszport lub karta pobytu (wymagany) a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo


Załączniki

zameldowanie na pobyt stały (630.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zameldowanie na pobyt czasowy (619.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pełnomocnictwo do zameldowania (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2003-07-14 12:07:34
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2020-06-01 10:07:45
Ilość wyświetleń:1563

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij