Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

 Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw wymiaru podatków w Referacie Finansów i Budżetu

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

 

 Wymagania niezbędne:

1)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne, preferowane wykształcenie prawnicze.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym, prawa samorządowego i administracyjnego,

2)      umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji biurowych i Internetu,

3)      doświadczenie zawodowe.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1)      Prowadzenie postępowań podatkowych i sporządzanie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

2)      Prowadzenie ewidencji podatkowej i dokumentacji związanej z wymiarem podatków

-          Przeprowadzanie czynności sprawdzających składanych deklaracji podatkowych,

-          Przeprowadzanie kontroli podatkowych w zakresie rzetelności danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych.

3)      Opracowywanie wniosków dotyczących umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności pieniężnych i przygotowywanie decyzji.

4)      Prowadzenie ewidencji skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień podatkowych oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy celem prawidłowego sporządzenia sprawozdań budżetowych.

5)      Sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej.

6)      Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

7)      Kontrola wykazów nieruchomości i opodatkowania gruntów.

 

 

Warunki pracy na stanowisku

Czynności pracy pracownik wykonuje w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze obiektu budowlanego Urzędu Gminy. Podczas wykonywania pracy w szczególnych przypadkach konieczny jest wyjazd na posesje podatników na terenie Gminy Kiszkowo.

Drogi komunikacyjne wewnątrz budynku spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno sanitarne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy lecz nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy z komputerem jest w pełni ergonomiczne.

 

 

W styczniu 2012 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kiszkowo w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 6,9%

  

Wymagane dokumenty:

 

1)       CV oraz wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: Kwestionariusz osobowy , druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

2)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia,

4)      kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5)      oświadczenia:

·         o niekaralności wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: Oświadczenie o niekaralności , druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

·         stanie zdrowia ,

·         pełni praw publicznych.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2012 r. do godz. 15.00.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko do spraw wymiaru podatków".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

 

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na BIP Urzędu Gminy Kiszkowo oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

kwestionariusz (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_niekaralnosc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:2012-02-02 00:00:00
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2012-02-02 11:51:50
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2012-02-02 12:17:51
Ostatnia zmiana:2012-02-02 12:18:46
Ilość wyświetleń:1509
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij